Z kapacitních důvodů objednávky včetně montáže lze realizovat nejdříve v září 2019 Košík (0 Kč)

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

GDPR

Společnost ulex s r.o. (dále jen „ulex“), sídlem: Hradešín 177, PSČ 282 01, poskytuje svým zákazníkům široké portfolio produktů a služeb prostřednictvím eshopu podporovaného odbornou obsluhou.

V rámci zajišťování svých činností zpracovává ulex osobní údaje a vůči těmto zpracováním je společnost v postavení správce osobních údajů.

Společnost ulex zpracovává osobní údaje zejména pro tyto účely:

  • Výkon pracovněprávní agendy
  • Výkon smluvní a účetní agendy vůči svým zákazníkům a obchodním partnerům
  • Zabezpečení činnosti společnosti
  • Ochrana osob, majetku a obchodních informací
  • Marketing

Informace o zpracování osobních údajů:

1) Právním základem pro zpracování osobních údajů je podle čl. 6. obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) odst. 1 písmen:

a) subjekt údajů (fyzická osoba, jejíž údaje jsou zpracovávány) udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů,

b) zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů,

c) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,

d) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany.

2) Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není ulex uložena zvláštním právním předpisem.

3) Při zpracování osobních údajů u ulex nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.

4) Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Tato doba může být prodloužena jen v případě, že to nařizuje právní předpis. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány.

5) Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

6) Máte právo:

a) požadovat umožnění přístupu k osobním údajům,

b) požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní údaje zpracovávané u ulex jsou nepřesné),

c) požadovat vymazání osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování,

d) podat stížnost u dozorového orgánu.

7) Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

8) Svá práva vůči ulex uplatňujte cestou Kontaktní osoby ve věci zpracování osobních údajů písemně na e-mail: info@ulex.cz

U zboží zvolte Přidat do oblíbených.
Košík je prázdný.
zboží v e-shopu: 52 e-shop systém banan.cz

provozuje ulex s.r.o.